Biblioteka wiedzy

Kto się nie uczy - cofa się w rozwoju. Uczenie się przez całe życie to jedna z podstawowych wartości BNI. Zakłada, że doszkalanie się i podnoszenie kwalifikacji jest warunkiem sprawnego funkcjonowania w świecie i w biznesie. BNI, oprócz kursów i szkoleń dostępnych online, posiada szereg książek, poradników i podręczników biznesowych dotyczących marketingu rekomendacji. Zapraszamy do biblioteki BNI.
Zaloguj